שאלות ותשובות

המוטו שלנו:
קייטנה טובה נמדדת לא רק בהנאת הילדים אלא גם בשקט הנפשי של ההורים

אנו כפופים וקשובים להנחיות משרד החינוך. במידה ולא ניתן יהיה לקיים את המחנה לפני תחילתו – יתבצע ביטול והחזר כספי לפי התקנון.

במידה והמחנה יופסק במהלכו – יתבצע ביטול והחזר כספי יחסי של התשלום + ₪250 דמי רישום

אצלנו, החלוקה לקבוצות שונה מהמוכר: ילד "שייך" קודם כל לקבוצת אם קבועה (אוטובוס) לשם הוא משובץ עם ילדים אשר עולים איתו באותה תחנת איסוף ופיזור וכן עם ילדים העולים בתחנות נוספות..
בקבוצת האם (אוטובוס) יש רכז בוגר המסתייע במדריכים העולים גם הם בתחנות שונות. הרכז הבוגר והמדריכים באוטובוס אחראים על כל הילדים הנמצאים באוטובוס.
כאשר מגיעים לאתר, אנו מחלקים את הילדים לקבוצות קטנות המונות בין 10 ל 13 ילדים על פי חתכי גיל, בית הספר בו לומד הילד ובקשות מיוחדות. על כל קבוצה כזו ממונה מדריך אשר מלוהה את הילדים לאורך הפעילות ואחראי עליהם.

 אנו דואגים שילדים מאותה כיתה יהיו לרוב ביחד (לכן חשוב שתדייקו בציון הכתה בעת ההרשמה). ניתן לבקש גם להיות עם ילדים אחרים.

לא. הקבוצות מאורגנות ע"פ כל אוטובוס בלבד.

אנו כפופים להוראות משרד הבריאות ולכן נכון לכרגע השנה לא נקיים ארוחות.

במהלך הקייטנה נצ'פר את הילדים מידי פעם בקרטיבים / ממתקים.

כאשר אנו רוכשים ממתקים לחלוקה אנו מקפידים לרכוש ממתקים שאינם מכילים גלוטן או להביא ממתק חלופי עבור ילדים אלה.

למרות שאין לנו צהרון, אנו מכירים צהרונים ברוב היישובים ונשמח להמליץ ולקשר ביניכם.
במידה ותרצו "בייבי-סיטר" שיבוא עם הילד הביתה לאחר הקייטנה, נמליץ על מדריכים צעירים שעובדים אצלנו שישמחו לעשות זאת כאשר האחריות על התיאום וסגירת תנאי התשלום בעבור כך תחול עליכם.

מתחם הבריכה ברוב המקרים סגור לילדי קייטנת אקשן על גלגלים בלבד, מה שמאפשר לנו שליטה על מספר הילדים במים. כדי למנוע צפיפות וכדי שנוכל להשגיח היטב על כל ילד, אנו מקפידים שלא כל הילדים ימצאו ביחד במים ומספקים תעסוקה גם מחוץ למים. לפי הוראות משרד החינוך ילדים לפני כתה ד' יהיו רק במים רדודים.
לבוגרי כיתה ד' ומעלה מותר להיות במים העמוקים באישור ההורים ולאחר בדיקת רמת השחייה ע"י מציל הבריכה ואישור שלו. כאשר הילדים נמצאים במים, המדריכים עומדים על שפת הבריכה ומשגיחים על הילדים בנוסף על המציל. חלק מהמדריכים נמצאים במים, לבושים בחולצת קייטנה כדי יקל על הילדים לזהותם, משחקים עם הילדים ומשגיחים עליהם מקרוב.
לאורך כל שעות הפעילות אנו דואגים שהילדים יצאו מהמים מדי פעם על מנת להימרח מחדש בקרם הגנה ולשתות.
בביקורות שעורכים מפקחי משרד החינוך בימי בריכה, קייטנת אקשן על גלגלים תמיד  קיבלה ציונים לשבח על ההתנהלות הקפדנית.

אנו שומרים לכם את המקום עד למועד הרשמה מוקדמת (24.05). במידה ולא יוסדר התשלום עד אז, לא נוכל לשמור עבורכם את המקום עוד.
אנו נשלח לכם מייל לתזכורת כמה ימים לפני כן על מנת לוודא שלא נסיר אתכם בטעות.

הנהלת הקייטנה תהיה רשאית שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה כגון: מלחמה, חוסר בנרשמים, פגעי מזג אויר וכד`. במקרים אלו ובמידה ומחזור הפעילות טרם החל, יוחזר התשלום בניכוי דמי טיפול ודמי סליקה על סך 100 ש"ח. החלטות באשר להפעלת הקייטנה יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות ולא פורמליות.
במידה ומחזור הפעילות בקייטנה החל, תחשיב ההחזר יהיה כמפורט בסעיף *ה* בהמשך. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה, לשיקולה הבלעדי, את פתיחת הקייטנה במידה ולא יהיו מינימום נרשמים ו/או לסגור הרשמה, מספר מקומות מוגבל, פתיחת/סגירת נקודת איסוף. ט.ל.ח
לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים וכן לא ניתן יהיה להשלים ימי פעילות במחזורים העוקבים. ניתן לבטל השתתפות בכל עת גם במהלך ימי פעילות הקייטנה
על ביטול ההרשמה לקייטנה או הפסקת ההשתתפות בקייטנה מכל סיבה שהיא חובה להודיע לקייטנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בלבד.
באחריות ההורה לוודא מול הנהלת הקייטנה את קבלת הודעת הביטול הנ"ל. במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה יחולו התנאים הבאים:

*א.* תאריך ביצוע הרישום, שהוא תאריך מילוי טופס ההרשמה, מהווה תאריך תחילת העסקה וההתקשרות בין הנרשם לבין קייטנת אקשן על גלגלים.

*ב.* הודעה בכתב על ביטול השתתפות לאחר ביצוע הרישום ועד 14 יום (קלנדרי) לאחר ביצוע הרישום יקוזז מההחזר הכספי סך של 5% מכלל העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) עבור דמי טיפול ודמי סליקה.

*ג.* הודעה בכתב על ביטול השתתפות החל מהיום ה 15 (קלנדרי) לאחר ביצוע הרישום ועד 14 ימי עסקים לפני פתיחת מחזור הפעילות יקוזז מההחזר הכספי סך 100 ₪ עבור דמי טיפול ודמי סליקה.

*ד.* הודעה בכתב על ביטול השתתפות החל מ 14 ימי עסקים לפני פתיחת מחזור הפעילות ועד השעה 20:00 בערב שלפני פתיחת מחזור הפעילות, יקוזז מההחזר הכספי סך 250 ₪ – דמי רישום, דמי טיפול ודמי סליקה.

*ה.* ביטול השתתפות החל מהשעה 20:00 בערב שלפני פתיחת מחזור הפעילות ועד ליום ההודעה בכתב, יקוזז מההחזר הכספי סך 250 ₪ דמי רישום, דמי טיפול ודמי סליקה ו 200 ₪ עבור כל יום פעילות שחלף בקייטנה (ללא קשר למספר ימי ההשתתפות בפועל) כולל יום ההודעה בכתב, בתנאי שההודעה התקבלה עד השעה 20:00 באותו היום. במידה וההודעה בכתב תתקבל לאחר השעה 20:00 יחושב גם יום הפעילות הבא לאחריו בתחשיב מספר הימים לקיזוז. והקייטן יזוכה על היתרה.

*ו.* חובה להסדיר את יתרת התשלום, לאחר ניכוי דמי הרישום אשר שולמו בעת ביצוע הרישום, עד תום 14 ימים (קלנדרי) לאחר ביצוע ההרשמה. קייטן אשר לא הסדיר את התשלום במועד המצויין לעיל – מקומו לא ישמר והרשמתו תבוטל אוטומטית. במצב זה ההחזר הכספי יהיה על פי המפורט בסעיפים שלעיל.

*ז.* בקשות החזר כספי ניתן להגיש בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת [email protected].

*ח.* להנהלת הקייטנה ולצוות מנהלים/רכזים/מדריכים מטעמו, אשר הינם האחראים בקייטנה שמורה הזכות ונתונה הסמכות להפסיק המשך השתתפותו של ילד/ה בקייטנה עקב בעיות משמעת הכוללות:
• פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, חברתית , סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את הוראות "כללי ההתנהגות בקייטנה" ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה, או אחרת, בחניכי הקייטנה ו/או בצוות הקייטנה.
• פגיעה או התעללות בבעלי חיים המצויים בסביבת הקייטנה.
• הרס או פגיעה בטבע, בסביבה ובמבנים.
• הרס, גנבה או פגיעה בציוד השייך לקייטנה ו/או לספקים העובדים עם הקייטנה. ו/או לאטרקציה בה מבקרים ומשתתפים במסגרת הפעילות בקייטנה.

אנחנו נותנים עדיפות לילדים שנרשמים לתקופה מלאה. ניתן להירשם לתקופה חלקית על בסיס מקום פנוי (אם נשאר מקום עד מספר ימים לפני פתיחת הקייטנה).
אנחנו אוספים בקשות של ילדים שמעוניינים להירשם לתקופה חלקית ולהתאים בין הבקשות כך שישלימו ביחד תקופה מלאה.
תשלום לתקופה חלקית מחושב לפי החלק היחסי + 100 ₪ עבור הוצאות קבועות לילד.

באופן קבוע, יש להביא כובע ובקבוק שתייה אישי גדול (לפחות 3/4 ליטר!)  מלא במים ומסומן בשם. המדריכים ממלאים את הבקבוקים במים לפי הצורך. אנו מקפידים שהילדים ישתו במהלך היום. – חובה!

קרם הגנה – יש לבוא מרוחים מראש ולהביא קרם הגנה בתיק (סגור היטב, שלא ינזל ןילכלך)

כובע – חובה!
בימי בריכה הילדים יביאו ציוד לבריכה.

ילדים אשר אינם יודעים לשחות מתבקשים להביא עימם מצופים.
מומלץ לכתוב את שם הילד על החפצים האישיים על מנת שלא ילכו לאיבוד.

באופן עקרוני כן, למה לא ?
יהיו ימים בהם אופי הפעילות מחייב נעליים סגורות. כל יום ניידע את הילדים ואתכם לגבי כך.

ממש לא.
מאידך בימים בהם הפעילות היא במקומות ההומים (לונהפארק, סופרלנד וכולי) אנו מבקשים לשלוח את הילדים בחולצת קייטנה על מנת שיקל עלינו ועליהם לזהות זה את זה. כמובן שאנו מיידעים באלו ימים אנו מבקשים שיגיעו לבושים בחולצת הקייטנה.

אין צורך לשלוח את הילדים עם כסף לקייטנה. אנו לא מאפשרים לקנות במזנונים או בקיוסקים, כי העניין מעורר קנאה ותחרות מיותרת. כמו כן הוראות משרד החינוך אוסרות עניין זה. עם זאת ביום הקולנוע אנו נאפשר לילדים לרכוש במזנון הקולנוע שכן זהו מקום בו אנו יכולים לשלוט ולהשגיח על הנושא. אנו ממליצים להתארגן בזוגות או שלשות ולרכוש ביחד ולחלוק פופקורן וכו. ניתן כמובן באותו יום להביא גם פופקורן מוכן בתיק מהבית. זהו היום היחיד בו "נכנענו" לתחינות הילדים. נודיע לכם על היום הזה מראש.
במהלך הקייטנה הילדים מקבלים צ'ופרים כמו ארטיקים, אבטיחים וממתקים.

אנו מעדיפים ומבקשים שלא לשלוח את הילדים עם טלפונים. עם זאת אנו גם מודעים לצורך שלכם להיות בקשר עם ילדיכם במהלך היום. קחו בחשבון שבזמן פעילות הטלפון יהיה בתיק והילד לא יוכל לענות. האחריות על שמירת הטלפון היא של הילד בלבד.אין באפשרותנו להיות אחראים במקרה של אובדן, שבר או תקלות שונות.
ילדים ללא טלפון יכולים להתקשר מהטלפונים של הרכזים.הרכזים יהיו איתכם בקשר רציף באמצעות קבוצת וואטס-אפ על פי האוטובוסים. כמו כן אנו מפעילים, בשעות הפעילות, מוקד טלפוני אליו ניתן להתקשר בכל נושא. מוקד זה נמצא בקשר רציף עם הרכזים ומנהלי הקייטנה המצויים בשטח.

אנו מאמינים במחיר אחיד והוגן לכולם. זה לא הוגן לדעתנו להוזיל את הקייטנה לגופים גדולים, כי זה בא על חשבון ההורים האחרים שבסופו של דבר משלמים יותר. יש לנו הסדרים עם מקומות עבודה אשר מסבסדים את הקייטנה לעובדיהם:
התעשייה האווירית
בנק לאומי
הבנק הבינלאומי
בנק הפועלים (גם גימלאים)
בנק מזרחי-טפחות
בנק מרכנתיל
בנק איגוד
ישראכרט
חבר
ארגון המורים
עובדי מדינה
משטרה

נשמח לצרף מקומות עבודה נוספים.
הורים אשר רושמים יותר מילד אחד לקייטנה יקבלו הנחה לילד השני.
הנחה ומחיר מיוחד ינתנו לקבוצות ילדים המונות, מינימום 10 ילדים (לא חייב להיות מאותו ביה"ס או אותו ישוב) הנרשמים יחדיו. פרטים ניתן לקבל מהנהלת הקייטנה או בלשונית "רישום קבוצתי"

אנו ערוכים להפעיל את הקייטנה גם בישובים נוספים, בתנאי שיש לנו מספיק זמן להתארגן לכך. התקשרו אלינו – יש על מה לדבר!

האבטחה בקייטנה נקבעת ע"י משטרת ישראל והקב"ט העירוני בהתאם להנחיות משרד החינוך, אשר בוחנים את התכנית וקובעים את מידת הצורך במאבטחים, סוג הנשק והליווי הרפואי בכל יום. אנו מקפידים לקיים הוראות אלה.
בכל אוטובוס צוות הכולל רכז בוגר לאחר שירות צבאי ומדריכים בעלי ניסיון, אחראים, המקפידים על חוקי הבטיחות. בנוסף, כחלק מצוות הקייטנה יש מספר מגישי עזרה ראשונה המלווים את כל הפעילויות.
בביקורות הפתע של משרד החינוך עמדנו בצורה מושלמת בכל הדרישות

אנו מקפידים על הפרטים הקטנים וההקפדה שלנו על כל פרט ופרט היא שנותנת בסופו של דבר את רמת הבטיחות הגבוהה.

הנסיעה באוטובוס היא חלק מהבילוי בקייטנה ומהווי שלה. עם זאת מאוד חשוב לנו לשמור על כללי הבטיחות והבטחון בנסיעה:
איסוף ופיזור הילדים, בבוקר ובצהריים, נעשים אך ורק בתחנות הסעה מסומנות ואך ורק על פי רשימת שמות מפורטת אותה הצוות בודק כל העת (גם בעת פיזור ואיסוף בנקודות הפעילות השונות). בהגעה לכל מקום, בסיום ירידת כל הילדים מהאוטובוס, הצוות מבצע סריקה של האוטובוס על מנת לאתר חפצים שנשכחו ועל מנת לוודא שאכן כולם ירדו מהאוטובוס.
כל האוטובוסים מצויידים בחגורות בטיחות ואנו מקפידים שכל הילדים יחגרו אותן בכל זמן הנסיעה.
נהגי האוטובוסים שלנו הינם נהגים שהסעות ילדים זה העיסוק העיקרי שלהם רוב השנה – נהגים זהירים המקפידים על כללי הנהיגה. ברוב המקרים מדובר בנהגים קבועים, כאשר כל נהג צמוד לקבוצתו ברוב תקופת הקייטנה. הם מכירים את המסלולים ואת תחנות ההורדה.
קצין הבטיחות של חברת האוטובוסים מוודא שהאוטובוסים תקינים, מצויידים בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ושהנהגים נוסעים בזהירות (ע"י רישומי הנסיעה הנשמרים במכשיר הטכומטר).
בזמן הנסיעה אנו דואגים לתעסוקה כל הזמן: משחקים, חידות, תחרויות וכל זאת על מנת ליהנות מהזמן המשותף ביחד.

הילדים שוחים ומשתמשים בבריכה לפי החלטות ההורים בזמן ההרשמה. הם מתבקשים לדרג את רמת השחייה של ילדם לפי שתי קטגוריות: ילד היודע לשחות, ילד שאינו יודע לשחות. למרות זאת הילדים ידרשו לעבור מבחן שחייה ע"י המציל כתנאי לשחייה במים העמוקים.
ילדים שזקוקים למצופים לא יוכלו להיכנס למים העמוקים, כמובן.
צוות המדריכים בחלקו ניצב מסביב לבריכה וצופה על המתרחש בנוסף למציל כמובן. ובחלקו נכנס למים יחד עם הילדים. לא כל הילדים נכנסים למים באותו זמן על מנת למנוע צפיפות, לאפשר השגחה מירבית ולגוון את הפעילות.

שימו לב איך אנחנו נפרדים מהילדים בסוף היום:
– אנו מוודאים שבעת הפיזור בשכונות הילדים חוזרים באותו האוטובוס עם אותו רכז בו נסעו בבוקר כך שאחים ושכנים יהיו ביחד באוטובוס (גם אם במשך היום הם בקבוצות נפרדות), על מנת שיחזרו הביתה יחדיו. במידה ויש שינויים בהורדה (לדוגמא ילד ההולך לחבר הנמצא בקייטנה ועל כן עליו לשנות את התחנה בה יורד/עולה) ניתן לבצע שינויים אלה אך ורק בתיאום ולאחר קבלת אישור ההורים בכתב בהודעת ווצאפ לרכז האוטובוס.
– האוטובוס עוצר בתחנה אשר נקבעה מראש והינה סמוכה לתחנה בה עלה הילד. הרכז מוודא שהילד ירד בתחנה הנכונה, על פי רשימה שהוכנה מראש, שהילד מכיר את הדרך הביתה ודואג שמדריך יחצה איתו את הכביש במידת הצורך. הן האיסוף והן ההורדה מתבצעים אך ורק בתחנות אוטובוס מסומנות וזאת על מנת לשמור על כל כללי הבטיחות והבטחון.

יום יומיים לפני פתיחת הקייטנה, כל רכז אוטובוס פותח קבוצת וואטס-אפ הכוללת אותו, את הנהלת הקייטנה ואת ההורים של הילדים הנמצאים איתן באוטובוס. קבוצה זו פעילה לאורך כל ימי הקייטנה. בקבוצה זו אנו מעבירים לאורך כל הקייטנה עדכונים שוטפים, הודעת סיכום יומית לגבי אופי הפעילות שהיתה באותה יום, תזכורת לגבי מה צריך להביא למחרת. כמו כן בקבוצה זו אנו מעבירים תמונות מהפעילות ונותנים מענה לשאלות ובקשות הקשורות לכלל הקבוצה. פרט לכך כל דבר בעל אופן אישי ניתן ליצור קשר עם הרכז או עם הנהלת הקייטנה באופן פרטי. בנוסף, כל יום נשלחת הודעת סיכום יומית זו גם באמצעות הדואר האלקטרוני.