בחר קייטנה

לקהל לקוחותינו,
הקייטנה עובדת לפי מתווה משרד הבריאות והחינוך