תקנון קייטנת "אקשן על גלגלים"

תודה שבחרתם לרשום את ילדכם לקייטנת "אקשן על גלגלים" מילוי טופס ההרשמה לבדו אינו מבטיח את מקום ילדיכם, בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום. עלות הקייטנה כוללת בתוכה סך 250 ₪ דמי רישום אשר ישולמו מיידית עם ביצוע הרישום לקייטנה ולא יוחזרו במקרה של ביטול השתתפות וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף נהלי ביטול והחזר תשלום להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתוכניות, בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי. פתיחת מחזור קייטנה תלויה במס' נרשמים מינימאלי. מספר המקומות בקייטנה מוגבל לפיכך להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לסגור את ההרשמה על פי שיקול דעתה הבלעדי. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לדחות הרשמה של משתתף/ת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לנרשמים פרטיים (לא מוועדים) באתר האינטרנט, בסיום ההרשמה תופיע הודעת "תודה על זמנך" המעידה על סיום תקין של ההרשמה בנוסף יש לוודא קבלת אישור רישום במייל חוזר בסיום ההרשמה! ללא שני הנ"ל תהליך ההרשמה לא הסתיים באופן תקין והשתתפות הילד ומקומו בקייטנה אינם מובטחים. באחריות הנרשם לוודא קבלת אישור הרשמה בצירוף מספר נרשם בדואר האלקטרוני בסיום ההרשמה.

כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.

ביטוח

המשתתפים בקייטנה מבוטחים על ידי הקייטנה בביטוח צד ג' בכל תקופת שהותם בקייטנה. הנהלת הקייטנה אינה אחראית לכל נזק שמשתתף/ת יגרום לרכוש בקייטנה או לרכוש כל צד שלישי. במידה וייגרם נזק ע"י משתתף/ת, יחויב ההורה בהתאם לעלות הנזקים אשר נגרמו.

הסעות

הקייטנה מבוססת על ביקור ושהייה באטרקציות מתחלפות לפיכך היא כוללת הסעות הלוך וחזור כחלק מהמבנה התפעולי שלה הכלולות במחיר. ההסעות מהוות חלק בלתי נפרד מהווי הקייטנה. במהלך ההסעות לאטרקציות השונות צוות הקייטנה מארגן פעילויות נסיעה שונות התלויות בהיענות והשתתפות הנוסעים בהסעה. נקודות האיסוף ופיזור ההסעה אינן מבתי הילדים אלא מנקודות איסוף קבועות ומוסכמות מראש המאפשרות איסוף נוח, בטיחותי וגישה קלה הן לילדים והן לרכבי ההסעה. פתיחת נקודת איסוף או קו איסוף מותנים במינימום נרשמים. הגעת הילד/ה ואיסוף הילד/ה להנהלת הקייטנה אין אחריות על הילד/ה לפני

מתחנת ההסעה אינו באחריות הקייטנה. הגעתו להסעה ועם ירידתו מההסעה.

הנהלת הקייטנה תעשה את מירב המאמצים להתחשב בכל בקשת שיבוץ, עם זאת על מנת שיובטח שהילד/ה ישהה במחיצת חבריו במהלך פעילות הקייטנה על הילד/ה וחבריו להירשם לאותה נקודת איסוף/פיזור. הנהלת הקייטנה אינה יכולה להבטיח שילדים הנרשמים לנקודות איסוף/פיזור שונות ישהו יחד באותו האוטובוס או באותה האטרקציה.

לא ניתן לעבור בין הסעות ו/או לעבור לנקודת איסוף/פיזור בהסעה אחרת במהלך מחזור הפעילות. במצבים חריגים ניתן יהיה לעשות זאת אך ורק לאחר אישור מיוחד של הנהלת הקייטנה.

איסוף ילד/ה מאתר הפעילות (האטרקציה) ישירות ע"י ההורים ו/או נציג מטעם המשפחה, ו/או הגעת הילד ו/או איסוף הילד מנקודת איסוף אחרת מהנקודה אשר נקבעה במעמד הרישום לקייטנה, באותה ההסעה בלבד, יתבצע אך ורק ע"י אישור בכתב חתום ע"י ההורה או שליחת הודעת ווטס אפ ע"י ההורה אל רכז/ת ההסעה ו/או הנהלת הקייטנה.

בריאות

ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת בריאות על ידי ההורים בטופס מקוון. כמו כן ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בקייטנה ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות. על ההורים חלה החובה לעדכן את הנהלת הקייטנה מראש על כל מידע רפואי רלוונטי על ילדם, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד. במידה והילד סובל ממגבלה רפואית, על ההורה חלה האחריות להצהיר ולדווח בזמן הרישום. ההורים מתחייבים לא לשלוח לקייטנה את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות בקייטנה מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בקייטנה ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות לשליחת הילד לקייטנה, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הקייטנה לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש הצוות להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן על ידי ההורים. במידה והילד נוטל תרופות ממשפחת הריטלין במסגרת בית-הספר, מומלץ להמשיך את נטילת התרופות בתקופת הקייטנה. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לא לקבל לקייטנה משתתף/ת במקרים בהם תחליט שאין באפשרותה לתת מענה לצרכים הרפואיים/רגשיים/נפשיים/כללים של המשתתף/ת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

אובדן ציוד אישי – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים. לפיכך מומלץ לא לשלוח עם הילדים ציוד יקר כגון כסף, טלפונים ניידים, אייפד, טאבלט, מחשב נייד, תכשיטים או פרטי ביגוד והנעלה יקרים. מאחר שאנו מבקרים באתרים שבהם מבקרים נוספים, אובדן או גניבת ציוד היא אירוע שכיח ומצער, ולכן רצוי להימנע מעוגמת הנפש. ראוי לציין שביטוח הקייטנה אינו כולל כיסוי לנזקי רכוש אישי.

מזון במסגרת הקייטנה

הקייטנה אינה מספקת ארוחת בוקר. באחריות כל משתתף להביא את ארוחת הבוקר האישית שלו. עם זאת הקייטנה פועלת באישור ותחת פיקוח משרד החינוך ולפיכך כפופה להוראות משרד החינוך וחוזר מנכ"ל משרד החינוך. בהתאם לכך חלה על הנהלת הקייטנה החובה לקיים את הוראות הבטיחות והבטחון בנושא התזונתי עבור כלל המשתתפים בקייטנה ולאכוף הוראות אלו. טרם פתיחת מחזור פעילות הקייטנה תשלח הודעה מסודרת להורים בה יפורטו המגבלות התזונתיות למחזור הפעילות הקרוב. באחריות ההורים לשלוח את ילדם כל יום עם ארוחת בוקר ומזון התואמים והכפופים למגבלות. בימים בהם יהיה ידוע מראש על סיכוי להארכה של יום הפעילות, הנהלת הקייטנה תוציא הודעה על הצורך להתארגן בהתאם.

לאורך כל יום הפעילות, יעמדו לרשות המשתתפים עמדות שתיה בכל הפעילויות השונות.

בנוסף, הנהלת הקייטנה תצ'פר את הילדים מידי פעם בקרטיבים/ממתקים.

הצטרפות הורים לפעילות הורים המעוניינים להצטרף לפעילות יתאמו זאת יום לפני הפעילות עם רכז הקייטנה על מנת לקבל אישור הצטרפות מהנהלת הקייטנה וזאת בכפוף לנסיבות ולנתונים במהלך הפעילות הצפויה.

צילום המשתתפים בפעילות הקייטנה

הריני להצהיר כי ידוע לי ומוסכם עלי כי הפעילות מתועדת ומצולמת ע"י קייטנת אקשן על גלגלים, לפיכך הריני לאשר את צילום בני/בתי במסגרת פעילות הקייטנה. מובהר ומוסכם עליי, כי כל הצילומים, יהיו מרגע התהוותם בבעלות הבלעדית מלוא הזכויות של קייטנת אקשן על גלגלים ואלה יוכלו לעשות כל שימוש שהוא בתוצר הצילומים לרבות פרסום ברשתות חברתיות לצורך פרסום. אני נותן לכם בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק לרבות חוק הגנת הפרטיות 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים .1984

נהלי ביטול והחזר תשלום

הנהלת הקייטנה תהיה רשאית שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה כגון: מלחמה, חוסר בנרשמים, פגעי מזג אויר וכד.` במקרים אלו ובמידה ומחזור הפעילות טרם החל, יוחזר התשלום בניכוי דמי טיפול ודמי סליקה על סך 100 ש"ח. החלטות באשר להפעלת הקייטנה יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות ולא פורמליות.  במידה ומחזור הפעילות בקייטנה החל, תחשיב ההחזר יהיה כמפורט בסעיף ה' בהמשך. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה, לשיקולה הבלעדי, את פתיחת הקייטנה במידה ולא יהיו מינימום נרשמים ו/או לסגור הרשמה, מספר מקומות מוגבל, פתיחת/סגירת נקודת איסוף. ט.ל.ח

לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים וכן לא ניתן יהיה להשלים ימי פעילות במחזורים העוקבים.

ניתן לבטל השתתפות בכל עת גם במהלך ימי פעילות הקייטנה

על ביטול ההרשמה לקייטנה או הפסקת ההשתתפות בקייטנה מכל סיבה שהיא חובה להודיע לקייטנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בלבד.

באחריות ההורה לוודא מול הנהלת הקייטנה את קבלת הודעת הביטול הנ"ל.

יחולו התנאים

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה הבאים:

א. תאריך ביצוע הרישום, שהוא תאריך מילוי טופס ההרשמה, מהווה תאריך תחילת העסקה וההתקשרות בין הנרשם לבין קייטנת אקשן על גלגלים.

ב. הודעה בכתב על ביטול השתתפות לאחר ביצוע הרישום ועד 14 יום (קלנדרי) לאחר ביצוע הרישום יקוזז מההחזר הכספי סך של 5% מכלל העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) עבור דמי טיפול ודמי סליקה.

ג. הודעה בכתב על ביטול השתתפות החל מהיום ה 15 (קלנדרי) לאחר ביצוע הרישום ועד 14 ימי עסקים לפני פתיחת מחזור הפעילות יקוזז מההחזר הכספי סך 100 ₪ עבור דמי טיפול ודמי סליקה.

ד. הודעה בכתב על ביטול השתתפות החל מ 14 ימי עסקים לפני פתיחת מחזור הפעילות ועד השעה 20:00 בערב שלפני פתיחת מחזור הפעילות, יקוזז מההחזר הכספי סך 250 ₪ – דמי רישום, דמי טיפול ודמי סליקה.

ה. ביטול השתתפות החל מהשעה 20:00 בערב שלפני פתיחת מחזור הפעילות ועד ליום ההודעה בכתב, יקוזז מההחזר הכספי סך 250 ₪ דמי רישום, דמי טיפול ודמי סליקה ו 200 ₪ עבור כל יום פעילות שחלף בקייטנה (ללא קשר למספר ימי ההשתתפות בפועל) כולל יום ההודעה בכתב, בתנאי שההודעה התקבלה עד השעה 20:00 באותו היום. במידה וההודעה בכתב תתקבל לאחר השעה 20:00 יחושב גם יום הפעילות הבא לאחריו בתחשיב מספר הימים לקיזוז. והקייטן יזוכה על היתרה.

ו. חובה להסדיר את יתרת התשלום, לאחר ניכוי דמי הרישום אשר שולמו בעת ביצוע הרישום, עד תום 14 ימים (קלנדרי) לאחר ביצוע ההרשמה. קייטן אשר לא הסדיר את התשלום במועד המצויין לעיל – מקומו לא ישמר והרשמתו תבוטל אוטומטית. במצב זה ההחזר הכספי יהיה על פי המפורט בסעיפים שלעיל.

ז. בקשות החזר כספי ניתן להגיש בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת

[email protected] .

ח. להנהלת הקייטנה ולצוות מנהלים/רכזים/מדריכים מטעמו, אשר הינם האחראים ב קייטנה שמורה הזכות ונתונה הסמכות להפסיק המשך השתתפותו של ילד/ה בקייטנה עקב בעיות משמעת הכוללות:

  • פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, חברתית, סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את הוראות "כללי ההתנהגות בקייטנה" ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה, או אחרת, בחניכי הקייטנה ו/או בצוות הקייטנה.
  • פגיעה או התעללות בבעלי חיים המצויים בסביבת הקייטנה .
  • הרס או פגיעה בטבע, בסביבה ובמבנים .
  • הרס, גנבה או פגיעה בציוד השייך לקייטנה ו/או לספקים העובדים עם הקייטנה.  ו/או לאטרקציה בה מבקרים ומשתתפים במסגרת הפעילות בקייטנה.

המשתתפים והורי המשתתפים מקבלים על עצמם את הכללים הנ"ל.

הרשמה דרך וועדי עובדים/מועדוני עובדים/ ארגונים שונים

קבלת הרשמה של משתתף/ת באמצעות וועדי עובדים/מועדוני עובדים/ארגונים שונים מותנית במילוי טופס הרשמה, תשלום דמי רישום ע"ס 50 ₪ (אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול לאחר) 10.6.24 ושריון מקום המשתתף/ת בקייטנה באופן מקוון באתר הקייטנה. הרשמה אשר תבוצע דרך הוועדים/מועדונים/ארגונים השונים אשר לא קדם לה גם מילוי טופס הרשמה מקוון באתר הקייטנה ושריון מקום בקייטנה ,אינה מבטיחה את מקום המשתתף/ת ולהנהלת הקייטנה שמורה הזכות לסרב לקבל הרשמה זו. במידה והעובד לא יאושר על ידי הוועד/מועדון/ארגון, ייגבה הסכום המלא שנקבע בעת ההרשמה באתר הקייטנה ללא סבסוד. מספר המקומות הפתוחים להרשמה דרך הוועדים/מועדונים/ארגונים השונים מוגבל ולהנהלת הקייטנה שמורה הזכות להפסיק את ההרשמה דרך הוועדים/מועדונים/ארגונים השונים בכל עת על פי שיקולה הבלעדי. בהרשמה דרך הוועדים/מועדונים/ארגונים השונים, כל ההתחשבנות הכספית הקשורה בהרשמה לקייטנה, תתבצע מול הגורם דרכו בוצעה ההרשמה ובוצע התשלום (חברת מרחבים/רשת הקייטנות בישראל/רשת קייטנות ארצית.) ביטול ההרשמה דרך הוועדים/מועדונים/ארגונים השונים, תנאי ביטול ההרשמה ותנאי ההחזר הכספי הינם כמפורט בתנאי הרישום דרך הוועדים/מועדונים השונים ולא כמפורט בתקנון זה. כל זאת בכפוף להסכם ההתקשרות אשר נקבע ונחתם בין הוועדים/מועדונים/ארגונים השונים לבין חברת מרחבים/רשת הקייטנות בישראל/רשת קייטנות ארצית.

הסכמה

הריני מאשר/ת שקראתי את התנאים המפורטים לעיל כתנאים להרשמת בני/בתי לקייטנה ובאמצעות הרשמת בני/בתי לקייטנה והסדרת התשלום הריני מאשר תקנון זה.

צוות קייטנת "אקשן על גלגלים" מאחל לכם חופשת קיץ מהנה,

בטוחה ומלאת אקשן.

צור איתנו קשר

מאמרים נוספים